Persoonlijke groei en spiritueel bewustzijn

In essentie symboliseert de es boom veerkracht, bescherming, verbinding, groei en transformatie. Het nodigt ons uit om onze innerlijke kracht aan te spreken, onze omgeving te waarderen en te koesteren. En voortdurend te streven naar persoonlijke groei en spiritueel bewustzijn. Allemaal prima kwaliteiten die we graag in onze sjamanendrum terug vinden. En daarom vaak gekozen wordt. Verder kennen we de es uit de Noorse mythologie daar was hij de wereld boom: Yggdrasil. De naam laat zich letterlijk vertalen als ‘paard van Yggr’, oftewel ‘paard van Odin’. Verwijst naar de felle levenskracht die hem draagt en overal heen voert. Sinds het Christendom heeft hij ook de symbolische waarde van voorzichtigheid.

De esboom kan ook worden gezien als een symbool van groei en transformatie

De Es boom heeft een diepgaande spirituele betekenis die voortkomt uit zijn intrinsieke kwaliteiten en symboliek. Hoewel er niet veel specifieke bronnen zijn die zich richten op de spirituele betekenis van de Es, kunnen we de eigenschappen van de boom zelf onderzoeken om inzicht te krijgen in de mogelijke spirituele kwaliteiten die het vertegenwoordigt.

Es boom staat bekend om zijn kracht en veerkracht

De Es boom staat bekend om zijn kracht en veerkracht. Denk aan het gebruik als hamersteel. Het is een boom die lang kan overleven, zelfs onder moeilijke omstandigheden. Deze eigenschap kan dienen als een inspiratiebron voor spirituele groei en volharding. De Es nodigt ons uit om veerkrachtig te zijn in ons spirituele pad en om vastberadenheid te tonen. Zelfs wanneer we geconfronteerd worden met uitdagingen. Bovendien is de Es boom nauw verbonden met de natuurlijke wereld. Wordt het vaak geassocieerd met de cyclus van leven, dood en wedergeboorte. Het symboliseert het idee van voortdurende groei, vernieuwing en transformatie. Deze cyclische aard herinnert ons eraan dat verandering een constante factor is in het leven. Moedigt ons aan om open te staan voor persoonlijke groei en evolutie.

Es en de intrinsieke kwaliteiten en symboliek

De Es boom staat ook bekend om zijn diepe wortels die stevig in de aarde verankerd zijn. Dit kan worden geïnterpreteerd als een herinnering aan het belang van gronding en verbinding met onze innerlijke essentie. Het nodigt ons uit om ons bewust te zijn van onze wortels. Onze waarden en onze innerlijke kracht, en om deze stevig te verankeren in ons dagelijks leven en spirituele praktijken.

Hoewel de specifieke spirituele betekenis van de Es boom subjectief kan zijn. Toch kunnen we de boom beschouwen als een symbool van veerkracht, groei, transformatie en gronding. Het nodigt ons uit om onze innerlijke kracht te ontdekken en te omarmen. Terwijl we meebewegen met de stromen van verandering in ons leven. Laat de Es boom dienen als een herinnering om standvastig te zijn in onze spirituele reis. Terwijl we tegelijkertijd openstaan voor groei en transformatie.

De es en genezing

De druïden sneden toverstafjes, zogenaamde runren, uit de es
Een amulet van essenhout bezat een bijzondere beschermende werking tegen vervloekingen en kwade bedoelingen van heksen.
De Kelten geloofden dat de es verbitterde en ontgoochelde mensen uit de kring van doemdenken kon verlossen. Elke dag een wandeling naar de es. En er dan even tegenaan leunen terwijl je je kommer en kwel vertelde, gaf je energie en levenskracht.
Hippocrates raadde essenbladerenthee aan tegen reuma, jicht en koorts


Translate »