Nature Quest

Het tempo van het moderne leven is snel, hectisch en gefragmenteerd. Te gemakkelijk worden we losgemaakt van de levende aarde. Los van de Ziel en uiteindelijk van ons eigenlijke doel. Miljoenen inheemse volkeren hebben een nature quest ondernomen.  Ze zochten wijsheid en richting. Of een authentieke en diepgaande ontmoetingen met Spirit. Ze vroegen om spirituele begeleiding. En om hen door unieke uitdagingen en overgangen te helpen. Die Nature Quest kent drie werkzame bestanddelen. De natuur retraite is ontworpen om diepe fysieke en emotionele transformaties op te wekken. Maar ook om sluimerende staten van bewustzijn en creativiteit te laten ontwaken. Daarom brengt het de deelnemers terug naar een intiem contact met de Oorspronkelijke Bron: jouw natuur.

Nature quest is een solo ervaring

Met een gedegen voorbereiding en met de instructies vooraf. Maar ook met de integratie erna, is de nature quest er om een ​​diepe verandering te creëren. Niet alleen in je lichaam maar ook in je emoties, gedachten en verbeeldingskracht. De drie werkzame delen zijn:

1 Vasten,
Vasten zorgt voor een verandering in bewustzijn. Onze focus wordt breder en onze aandacht is meer dromerig. Minder geklonken op rationeel denken. De interne dialoog vertraagt. We denken na over mensen of dingen waar we al tientallen jaren niet aan gedacht hebben. Naarmate de geest kalmeert kan de “nog steeds kleine stem” en onze diepere verlangens tevoorschijn komen en gehoord worden.

2 Eenzaamheid,
Een persoon met een visie-zoektocht zal alleen zijn. Dus verwijderd van sociaal gesprek, culturele rollen, routines, gewoonten en verwachtingen. Je authentieke doel en stem ontdekken. Wordt auteur en maker van je eigen verhaal. Dat vereist diepgaand luisteren naar jezelf en afscheid nemen van alle andere autoriteiten. Bijvoorbeeld in het ritueel tijdens je nature quest. Waar je afscheid neemt van ouders, leraren, priesters en de groepen waar je in verblijft. Stop met de verhalen over de wereld en onszelf. De meeste hebben we geërfd, meestal onbewust, in de cultuur waarin we zijn opgegroeid.

3 Natuur,
Een nature quest vind plaats in de natuur. Liefst in de wilde natuur. Daar verblijf je 4 dagen en nachten. Leeft je binnen het grotere ecosysteem, op jouw 4 vierkante meter. Het Ik word onderdeel van iets groters. je komt samen met je plek en je natuur.

als boeddha onder een boom

Nature-quest in verschillende culturen

Hoewel ze geassocieerd worden met indianen, zijn er al millennia lang nature quests ondernomen door mensen in verschillende culturen. In 500 voor Christus ging Boeddha het bos in en vastte hij onder de Bodhiboom. Christus en de Bijbelse profeten vastten in de woestijn. Mozes beklom een berg in de Sinai woestijn. Mohammed ging met pensioen in een grot. Deze, evenals talrijke inheemse Amerikanen, mystici, asceten en zoekers naar spirituele waarheid hebben speurtochten ondernomen. Om richting en doel te vinden. Om dichter bij God of Geest te komen. Of een authentieke en diepgaande ontmoeting hebben met de Bron van het leven om hen te begeleiden in de uitdagingen van hun tijd.

Rite of passage

De term ‘nature quest’ werd voor het eerst bedacht door negentiende-eeuwse antropologen om de rite of passage ceremonies van bepaalde Indiaanse culturen te beschrijven. Traditioneel werden deze rituelen uitgevoerd om significante overgangen of veranderingen in het leven aan te geven. Over het algemeen worden ze gezien als zowel persoonlijke als collectieve gebeurtenissen. Ze worden begeleid en gedeeld binnen de gemeenschap. De ‘zoeker’ in de natuur is op zoek naar een persoonlijke visie die een visie wordt om de hele gemeenschap te dienen. Een belangrijke Rite of passage is er een die de overgang van adolescenten naar volwassenheid markeert.

Belangrijke levensovergangen

De nature quest blijft een krachtige manier voor zowel adolescenten als volwassenen om belangrijke levensovergangen van welke aard dan ook te erkennen. Ook te rouwen, vrij te geven, te verwelkomen en te vieren. Zoals werkelijke of symbolische geboorten en sterfgevallen, carrièreveranderingen, echtscheiding, huwelijk, menopauze , verjaardagen, successen en prestaties. Kinderen die naar huis gaan, herstel van verslaving, enz. Een nature quest kan ook een diepgaande manier zijn om er even helemaal uit te stappen en met nieuwe energie terug te komen!

Nature Quest faciliteren

Er zijn wereldwijd veel verschillende individuen en organisaties zoals de sjamaan.nl, die een nature quest faciliteren. In 1999 heb ik mijn eigen eerste Quest gedaan in Frankrijk. Daarna ben ik in het kader van mijn bedrijf dit levens veranderende ritueel zelf georganiseerd. Heb ondertussen dit met allerlei interessante mensen van alle leeftijden en van over de hele wereld gedaan. Daaronder zijn er investeringsbankiers, grootmoeders, kunstenaars, artsen, moeders, vaders, CEO’s, therapeuten. Ik heb ze alle mogen begeleiden. Wat voor allen gelijk is dat het hun eigen unieke overgang markeert. De Nature Quest of Vision Quest veranderd je kijk op de werelden houd jij er bij betrokken.

Vision Quest 1999

De nature quest: Voorbereiding, solo en terugkeer

Het voorbereiding en de duur van een nature quest kunnen enorm variëren. Meestal heeft de ceremonie een aantal dagen voorbereiding nodig. Daarna 3 tot 4 dagen en nachten vasten in een wildernis en een paar dagen om het een plek te geven. Je ervaring te spiegelen en er iets concreets mee te gaan doen.

Allereerst is er de voorbereiding. Bij de voorbereiding wordt je klaar gemaakt om fysiek, psychologisch, mentaal en spiritueel te profiteren van de ervaring van het vasten in de natuur. Het kan door het aanpassen van je voeding gewoonte. Of de hoeveelheid alvast te minderen. Verder kan je wat vaker mediteren of te gaan mediteren. Verder is het bij ons van belang dat je begint met een medicijndag om je focus te vinden. Waarna je een streng met 405 rode Prayer Ties maakt met die focus. Ook maak je een pop van natuurlijk materiaal die jou vertegenwoordigd tijdens de quest.

De solo-ervaring omvat de tijd alleen op een natuurlijke plek (eenzaamheid), vasten (leegte), blootstelling aan de elementen (kwetsbaarheid) en zelfredzaamheid (zelfvertrouwen). Tijdens je solo tijd zit je op een heilige plek. De Prayer Ties als een barrière om je heen, ze begrenzen je plek. Ik vergelijk de solo tijd met een cocon, waarbinnen je wacht op jouw tijd om te ontpoppen in een volledig potentieel. De ervaring van je tijd alleen is enigszins onuitspreekbaar, vol van vormen en symbolen, diepzinnig en verheven. Maar voor iedereen verschillend, gegarandeerd verzamel je herinneringen die je levenslang bijblijven!

Bij terugkomst zie je de andere zoekers en de gidsen weer. Het is nu tijd om de persoonlijke ervaringen te delen. De gidsen ondersteunen je door te luisteren naar je ervaringen. Ze spiegelen je daarin en dagen je uit om je visie praktische uitvoerbaar te maken. En uiteraard om het te leven, de veranderingen te leven die je als “de jouwe” hebt ervaren.

Onthouden wie je bent

Er is nog een andere belangrijke manier waarop de nature quest goed voor ons is. Het is hoe het ons verbindt met de natuur, de plek waar we vandaan kwamen! Onderzoekers erkennen steeds meer dat direct contact met de natuurlijke wereld onze gezondheid bevordert. De ontkoppeling van de natuurlijke wereld heeft negatieve gevolgen voor je gezondheid en ontwikkeling. De voordelen van een nature quest zijn dus: stressvermindering, fascinatie en waardering voor het milieu. Het geeft een gevoel van competentie en zelfrespect. Je komt in evenwicht met het gevoel van vertrouwen in jezelf en in de wereld.  Je ontwikkeld een volwassener moraal en zorg voor anderen. En natuurlijk een gevoel van ontzag, verwondering over de heilige Natuur. Zo’n direct contact met de natuur leidt ook tot grotere betrokkenheid bij bijvoorbeeld milieuacties.

vision quest in polen

Wij zijn ook natuur

We leven in een wereld die wordt gekenmerkt door grenzen. Niet alleen grenzen tussen continenten, of tussen mensen en zelfs tussen onze eigen hart en geest. De meest doordringende grens lijkt de grens die we tussen onszelf en de natuur hebben geplaatst. “De grote leugen is dat mensen geen deel uitmaken van de natuur.” De waarheid is, we zijn de natuur!
Ik hoop dat dit je vragen beantwoordt en wat licht werpt op je angsten. Er zijn veel voordelen bij het doen van iets zo eenvoudig en krachtig als een nature quest.

Langzaam draaien

Wanneer je terugkeert van een vision quest, is je visie bekend. Je ben wakker, legt je voeten op het pad en begint te bewegen. Nooit eerder was je zo volledig bewust van je sterfelijkheid. Hyemeyhosts Storm noemde dit ‘Decision Road’.

De tijd is kort en hier is het ding..

Je gaat dood, je gaat zeker dood!

En je kunt leren leven met liefde of zonder

Maar er is geen remedie tegen de dood

Er is alleen maar langzaam draaien

Je gaat binnenstebuiten, zeker weten!

Een langzame draai

Ja je bent er gekomen

We hebben overgangsriten als de vision quest nodig om te ontwaken voor de schoonheid van het leven.
Bovendien heeft de wereld ons nodig om dit te doen.
Dus ga jij volgende keer ook mee?
We hebben meerdere keren per jaar een Vision Quest.

Vison Quest groep van 2016